Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ na górę!

Szukaj

Goście strony od 2013-11-13

521944

Twoje IP: 3.215.79.116
Czas serwera: 2021-06-17 06:36:16

31 stycznia 2015. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Zebranie otworzył Prezes OSP Jerzy Sobierajski witając przybyłych na zebranie druhów oraz gości, wśród których byli:
-Kierownik Sekcji Operacyjnej KP PSP w Pabianicach kpt. Michał Kuśmirowski;
-Prezes Honorowy OSP Pabianice dh Jerzy Małycha;
-Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w Pabianicach druh Wiesław Madejski;
-Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz;
-Wiceprezydent Miasta Pabianic Maciej Łuczak
-Reprezentacja Zakładowej OSP przy Pafanie
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
W kolejnych punktach zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Pabianicach, które przedstawili Naczelnik JOT OSP Pabianice Tomasz Butryński. W sprawozdaniu przedstawiono aktualny stan wyszkolenia jednostki, ważniejsze akcje z minionego roku, w jakich brali udział nasi ratownicy. Skarbnik OSP w Pabianicach przestawił sprawozdanie finansowe. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OSP w Pabianicach dha Czesława Okrojek przedstawiła sprawozdanie komisji rewizyjnej, która w podsumowaniu wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP w Pabianicach za rok 2014. Skarbnik przedstawił plan budżetu na rok 2015. Przedstawiono także plan działalności jednostki na rok 2015. Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Zarząd OSP w Pabianicach uzyskał absolutorium jednogłośnie. Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego do realizacji w roku 2015. Podczas dyskusji poruszony zostały temat zbliżającego się jubileuszu 135-lecia istnienia naszej OSP, który przypada w bieżącym roku oraz temat nowego samochodu, który zastąpi wysłużonego Stara.
Podziękowania dla wszystkich obecnych na zebraniu druhów oraz przybyłych gości.

 

 

06.01.2015. Nasza jednostka wzięła udział w zabezpieczeniu orszaku z okazji święta Trzech Króli. Zabezpieczenie sprawowaliśmy zastępami GBA i SLRt wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Ochotniczym Sztabem Ratownictwa.

25.03.2014 r o godzinie 9:00 udaliśmy do KP PSP w Pabianicach. Wspólnie ze strażakami z JRG oraz z ochotnikami z Pawlikowic udaliśmy się na ćwiczenia obiektowe na 20 kilometrowy odcinek drogi szybkiego ruchu S8. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie się z infrastrukturą przeciwpożarową oraz drogową m.in. rozmieszczenie hydrantów oraz bram technicznych. Przedstawiciele z GDDKiA oraz wykonawca ww. odcinka drogi udzielili instruktażu demontażu barier energochłonnych oddzielających przeciwległej pasy ruchu. Z informacji, jakie zostały nam udzielone odcinek drogi S8 (Rzgów - Róża) oraz S14 (Róża - Dobroń) zostanie oddany do użytku do 7 kwietnia 2014 r. Do jednostki wróciliśmy o godz. 11:30.
 W ćwiczeniach udział brali:
 - JRG Pabianice: 481[E]21, 481[E]22 oraz 481[E]25;
 - OSP Pabianice: 487[E]92 oraz 487[E]93;
 - OSP Pawlikowice: 489[E]41.
Więcej zdjęć z ćwiczeń:
http://ratownicza.net/keyword-25032014

 

14 grudnia 2014 r. w godzinach 10 - 13 na terenie Gimnazjum i Liceum św. Wincentego a Paulo w Pabianicach nasza jednostka ( zastępami 487[E]92 oraz 487[E]93) wzięła udział w ćwiczeniach z ratownictwa technicznego oraz udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomoc osobom poszkodowanym podczas wypadku komunikacyjnego. Scenariusz ćwiczeń zakładał 3 różne scenki, w których osoby poszkodowane uskarżały się na obrażenia występujące najczęściej podczas wypadków drogowych. Ćwiczenia zostały zorganizowane dzięki współpracy z Harcerskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Łodzi (https://www.facebook.com/HoprLodz). Ćwiczenia były zarazem okazją do zapoznania się z nowym sprzętem hydraulicznym firmy Lukas.

11.11.2014. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach wraz z reprezentacją uczestniczył w pabianickich obchodach święta Niepodległości.
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mateusza. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się na plac przed pomnikiem Legionisty, gdzie po odśpiewaniu Hymnu narodowego złożono wieńce.

Foto: epainfo.pl

10.11.2014. W naszej jednostce gościliśmy Komendanta Wojewódzkiego nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego wraz z zastępcami bryg. mgr inż. Mariuszem Koniecznym i bryg. mgr inż. Pawłem Stępniem oraz marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia. Podczas wizyty przekazany został sprzęt ratowniczy- poduszki wysokociśnieniowe wraz z zestawem do ich napełniania oraz piła do betonu. W ostatnim czasie nasza jednostka wzbogaciła się też o ciężki sprzęt do ratownictwa technicznego sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, WFOŚiGW, MSW.

 

11.10.2014. wzięliśmy udział w uroczystościach ślubnych naszego druha Marcina Lecha, oficera wydziału operacyjno- szkoleniowego KM PSP w Łodzi,

04.10.2014. Nasza jednostka wzięła udział w akcji "Nie dla czadu", która odbyła się na Starym Rynku w Pabianicach. W czasie akcji wśród mieszkańców naszego miasta rozlosowano 77 czujników tlenku węgla oraz 60 czujników dymu. Odbyły się także pokazy: ratownictwa technicznego, gaszenia przy pomocy gaśnic oraz sprayów gaśniczych, psów z OSP GRS Łódź-Jędrzejów. Przygotowanych było także wiele atrakcji dla dzieci.
Fotorelacja: http://ratownicza.net/keyword-04102014

28.09.2014. wzięliśmy gościnnie udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminy wiejskiej Pabianice, które odbyły się Koninie. Była to okazja do sprawdzenia się dla naszej drużyny. Spośród wszystkich uczestników zajęliśmy pierwsze miejsce.
Fotorelacja: http://ratownicza.net/keyword-28092014

 

 

19 września po godzinie 8 rano PCZK w Pabianicach otrzymuje informację o bardzo niepokojącej liczbie zgłaszanych zatruć wśród uczniów II LO obecnych na zajęciach w tym dniu. Do szkoły udały się jednostki ratownictwa medycznego i powiatowe służby sanitarne, które stwierdziły, że przyczyną zatruć jest skażona woda z ujęcia wody w miejscowości Pabianice, które prawdopodobnym źródłem mogą być działania grup dywersyjno-terrorystycznych. Podjęto decyzję o ewakuacji Liceum i natychmiastowym transporcie 20 uczniów szkoły z najcięższymi objawami zatrucia pokarmowego do siedziby ZMSz, za pomocą autobusy MZK oraz karetki pogotowia. Około godziny 10:00 podczas transportu chorych eskortowanych przez jednostkę Policji na skrzyżowaniu ulic Nawrockiego i Warszawska ( przed budynkiem SP nr 17) dochodzi do kolizji drogowej (autobusu oraz rowerzysty) w której obrażeń doznają 3 osoby. Obecni na miejscu policjanci oraz strażacy dokonują czynności zabezpieczających podczas gdy wezwana w trybie pilnym karetka ZRM Falck dokonuje wstępnej oceny medycznej poszkodowanych. Z uwagi na bezpośrednią odległość szkoły od miejsca wypadku młodzież pod opieką ratowników (strażaków) udaje się pieszo do punktu kontroli sanitarnej. Najciężej poszkodowani w wypadku są transportowani do siedziby ZMSz za pośrednictwem ZRM. Poszkodowani w ZMSz zostają tak samo opatrzeni opieką medyczną jak w przypadku przyjęcia do szpitala.

 

31.08.2014. Reprezentacja naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach
100lecia istnienia OSP w Dłutowie.

29.08.2014. Tego dnia tradycyjnie witaliśmy powracającą z Częstochowy 546 Pieszą Pabianicką Pielgrzymkę.

18.07.2014. Po raz kolejny dzieci mogły uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez naszą OSP. Tym razem pojawiliśmy się na terenie Lewityna wzbudzając duże zainteresowanie wśród najmłodszych .

10.07.2014. w naszej jednostce zamontowana została Stacja Obiektowa DSP-52L.
Podziękowania dla firmy Radius za montaż i zaprogramowanie http://www.radius.info.pl/
Film z testu: https://www.youtube.com/watch?v=HaEML4a-NUk&feature=youtu.be

9 lipca 2014r. na Starym Rynku w Pabianicach w godzinach 11:00 - 12:20 dzieci z rodzinami mogły uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez nasze OSP. Można było schłodzić się pod strumieniem kurtyny wodnej, pobawić się prądownicą z linii szybkiego natarcia, przymierzać poszczególne elementy umundurowania, czy też zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego z bliska. W akcji brał udział nasz GBA Mercedes Atego 497[E]93. Chwilę po zakończeniu pokazów i zwinięciu sprzętu udaliśmy się do m. Bychlew w celu sprawdzenia zagrożenia.

 

14-15.06.2014. Nasz zastęp GBA Mercedes-Benz zabezpieczał oraz zorganizował konkurencję dla poszczególnych zespołów biorących udział w zmaganiach mających zintegrować pracowników pracujących w Philips Lighting Poland S.A Oddział Pabianice.

12.06.2014 r. o godz. 10:00 zostaliśmy zadysponowani 2xGBA do pożaru w Pabianickim Centrum Medycznym. Na całe szczęście to tylko Manewry Powiatowe jednostek ochrony przeciwpożarowej. Scenariusz zakładał pożar na 6 kondygnacji szpitala na oddziale urologii, gdzie podczas ewakuacji doszło do paniki wśród pacjentów (kilkoro poszkodowanych) oraz rozszczelnienia zbiornika z amoniakiem.| Do zadań naszej jednostki należało wyprowadzenie osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz udzielenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym pacjentom. Po manewrach w naszej jednostce odbyło się omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Więcej zdjęć: http://ratownicza.net/keyword-Szpital+2014

 

 

 

 

08.06.2014. o godz. 12:45 udaliśmy się dwoma zastępami (GBA i SLRt) w celu zabezpieczenia parady motocykli, która przejechała ulicami naszego miasta. Zabezpieczenie pełniliśmy wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Ochotniczym Sztabem Ratownictwa. Po powrocie udaliśmy się naszym drugim zastępem GBA (Star) na wystawę zabytkowych pojazdów, która odbywała się na stadionie Włókniarza. Drugim akcentem strażackim na wystawie był Fiat 125P prywatnego kolekcjonera. Wszystkie wozy cieszyły się dużą popularnością wśród zwiedzających.

 

07.06.2013. o godz. 8:30 udaliśmy się dwoma zastępami (GBA i SLRt) na zabezpieczenie rajdu rowerowego, który przebiegał ulicami miasta Pabianic.

11.05.2014. Tego dnia nasza jednostka wzięła udział w XV Powiatowej Majówce Strażackiej w Dobroniu.

więcej zdjęć: http://ratownicza.net/keyword-11052014

05.05.2014. Tego dnia wzięliśmy udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych w towarzystwie orkiestry dętej OSP z Górki Pabianickiej.

21.02.2014. o godz. 18 w naszej jednostce odbyła się zbiórka szkoleniowa dla członków JOT. Podczas zbiórki ćwiczono rozwinięcia bojowe, obsługę autopomp, oraz sprzętu używanego podczas akcji. Była to także okazja do zapoznania się ze sprzętem dla nowych strażaków.

Dnia 25.01.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Pabianice za rok 2013. Zebranie otworzył Prezes OSP Jerzy Sobierajski powitał przybyłych na zebranie gości, którymi byli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Pabianicach Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi druh Mieczysław Serwa oraz
zastępca Dowódcy JRG w Pabianicach mł. kpt. Jacek Karcz;
Prezes Honorowy OSP Pabianice dh Jerzy Małycha;
Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w Pabianicach druh Wiesław Madejski;
Prezydent Miasta Pabianic Zbigniew Dychto;
Sekretarz Powiatu Pabianickiego Jacek Barasiński;
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pabianicach Wojciech Poros;
Radny Rady Miejskiej w Pabianicach członek czynny naszej jednostki druh Rafał Latuszkiewicz;
Radny Rady Miejskiej w Pabianicach członek wspierający naszej jednostki Zbigniew Grabarz;
Prezes Zakładowej OSP przy Pafanie dh Andrzej Styczyński;
Naczelnik Zakładowej OSP przy Pafanie dh Marek Jaśkiewicz.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta.
W kolejnych punktach zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Pabianicach, które przedstawili Naczelnik JOT OSP Pabianice Tomasz Butryński. W sprawozdaniu przedstawiono aktualny stan wyszkolenia jednostki, ważniejsze akcje z minionego roku, w jakich brali udział nasi ratownicy.
Skarbnik OSP w Pabianicach przestawił sprawozdanie finansowe.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Pabianicach przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, która w podsumowaniu wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP w Pabianicach za rok 2013.
Następnie Skarbnik przedstawił plan budżetu na rok 2014. Przedstawiono także plan działalności jednostki na rok 2014.
Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Zarząd OSP w Pabianicach uzyskał absolutorium jednogłośnie. Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego do realizacji w roku 2014.
W kolejnym punkcie obrad nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali goście przybyli na nasze zebranie. Goście, którzy zabrali głos dziękowali strażakom za ich służbę i poświęcenie w minionym roku. Podczas zebrania część druhów otrzymała odznaczenia za wysługę lat. Czesław Czajka za 50 lat, Jerzy Grambor za 45 lat, Sławomir Okrojek za 35 lat, Zbigniew Gajzler za 25 lat, Włodzimierz Sobczak za 15 lat, Dariusz Siemoński za 15 lat, Rafał Ratajczyk za 5 lat, Paweł Ratajczyk za 5 lat, Piotr Seferynowicz za 5 lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu druhnom i druhom oraz przybyłym gościom za miłe słowa i wyrazy uznania.

 

12.01.2014. o godz. 16 udaliśmy się zastępami GBA i SLRt na zabezpieczenie WOŚP na ul. Stary Rynek w Pabianicach, zabezpieczenie pełniliśmy wspólnie z OSP Dobroń (GBA). W czasie imprezy na ręce prezesa naszej jednostki dha Jerzego Sobierajskiego została przekazana statuetka od organizatorów z podziękowaniem za coroczną pomoc w zabezpieczeniu WOŚPu.

Statystyka wyjazdowa 2013

W minionym 2013 roku nasza jednostka odnotowała 53 wyjazdy.
Składają się na to:
-33 zabezpieczenia operacyjne rejonu JRG
-12 pożarów
-7  miejscowych zagrożeń
-1  alarm fałszywy

21.11.2013r w naszej jednostce odbyła się inspekcja gotowości bojowej. Organem kontrolnym z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach byli: mł.kpt. Michał Kuśmirowski oraz st.sekc. Szymon Giza. Inspekcja rozpoczęła się zaalarmowaniem jednostki do zdarzenia gdzie wraz z zawyciem syreny włączono stoper, który wskazał pomiar 7,40 minuty do wyjazdu wozu z garażu. Jednostką OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym przewiduje się czas do 10 minut. Dla zastępu GBA 2,5/16 przygotowano założenie bojowe, którego scenariusz przewidywał pożar w pomieszczeniu kuchennym remizy OSP bez osób poszkodowanych. Dowódca szybko wprowadził rotę w aparatach ochrony dróg oddechowych i po ugaszeniu ognia oraz przeszukania pomieszczeń przystąpiono do oddymiania pomieszczeń kuchennych oraz sali tradycji. Zadaniem drugiej roty było zbudowanie głównej linii wodnej w czasie zakładania aparatów przez pierwszą rotę oraz zbudowania linii zasilającej dla GBA. W ostatnim etapie kontroli sprawdzono sprawność i czystość wozów gaśniczych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach w oczach Państwowej Straży Pożarnej wypadła na ocenę dobrą co daje pozytywne odzwierciedlenie na ochronę przeciwpożarową na terenie miasta Pabianic.

11.11.2013. Dzisiaj w godzinach porannych udaliśmy się zastępem GBA na zabezpieczenie Sztafety Niepodległości, która przebiegała przez miasto. Naszym zadaniem było wstrzymanie ruchu na ulicach przyległych do ul. Łaskiej na czas biegu.
Dzisiaj także delegacja naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości.

28.09.2013. na stadionie "Włókniarza" w Pabianicach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 17 drużyn męskich oraz 5 drużyn żeńskich. Mimo wielu treningów i wysiłku nasza jednostka zajęła 14 miejsce. Fotorelacja: http://ratownicza.net/keyword-28092013

 

 

20.09.2013. nasz pierwszo wyjazdowy wóz GBA 487[E]93 przeszedł kompleksowy przegląd techniczny wraz z wymianą wszelkich płynów eksploatacyjnych w serwisie KM-Service Mercedes - Benz w Łęczycy.

15.09.2013. tego dnia reprezentacja naszej jednostki wzięła udział w obchodach 85-lecia OSP w Żytowicach.

 

07.09.2013. wzięliśmy udział w manewrach OSP powiatu pabianickiego na terenie Giełdy Rolno-Spożywczej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. Scenariusz zakładał pożar hali magazynowej, znalezienie na jej dachu niezidentyfikowanego pakunku oraz wypadek autobusu z osobami ewakuowanymi. Po manewrach udaliśmy się na podsumowanie do OSP w Woli Zaradzyńskiej.

 Więcej zdjęć: http://ratownicza.net/keyword-Ksawer%C3%B3w+2013

5.09.2013 r. o godzinie 18 udaliśmy się trzema zastępami na murawę boczną "Włókniarza". Celem zbiórki było dogranie drużyny startującej w najbliższym czasie w miejskich jak i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Jak wiadomo nie od razu Kraków zbudowano, ale z każdym następnym rozwinięciem bojowym czas jest lepszy ;-)

29.08.2013. Jak co roku pod naszą jednostką witaliśmy powracającą z Częstochowy pieszą pabianicką pielgrzymkę.

15.06.2013. Tego dnia reprezentacja naszej jednostki wzięła udział w uroczystościach 85-lecia OSP w Chechle.

08.06.2013 r. w ramach XXXVI Dni Pabianic udaliśmy się na teren Szkoły Podstawowej nr 3
w Pabianicach, gdzie dzieciaki miały możliwość poczuć się jak prawdziwy strażak.
Dla licznie zgromadzonej grupy dzieci i ich opiekunów zorganizowaliśmy pokaz użycia piany średniej
oraz podania wody z działka wodno-pianowego.
Nasze działania dzieciom bardzo się spodobały, nagrodziły nas za to gromkimi brawami.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie.

12.05.2013. W dniu dzisiejszym nasza jednostka wzięła udział w XIV Powiatowej Majówce Strażackiej w Konstantynowie Łódzkim. Fotorelacja z Majówki dostępna pod adresem http://ratownicza.net/keyword-12052013

 

04.05.2013. o godz. 15:30 udaliśmy się dwoma zastępami na powiatowe obchody Dnia Strażaka w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w  Pabianicach. Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych w towarzystwie orkiestry dętej z OSP w Dobroniu. Pod koniec mszy św. kapelan powiatowy ks. kan. Jerzy Rzepkowski otrzymał podziękowania oraz życzenia z okazji urodzin. 

  03.05.2013. w dniu dzisiejszym poczet sztandarowy naszej jednostki wziął udział w miejskich obchodach święta 3 Maja.

07.04.2013. W dniu dzisiejszym zabezpieczaliśmy III Pabianicki Półmaraton ZHP. Nasza jednostka także otrzymała medal. Zabezpieczenie pełniliśmy dwoma zastępami (GBA i SLRt).

 

 

30.03.2013. Tego dnia wraz z OSP Pafana pełniliśmy wartę przy grobie w kościele Najświętszej Maryi Panny w Pabianicach.

 

 

 

14.03.2013. Tego dnia w naszej jednostce odbył się finał miejskiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

23 lutego 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przeprowadzony został test w komorze dymowej oraz rozgorzeniowej dla strażaków z 3 jednostek OSP z powiatu pabianickiego biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. 6 druhów z OSP Pabianice miało możliwość sprawdzenie swoich predyspozycji do pracy z aparatami ochrony dróg oddechowych (ODO) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ćwiczenie było przeprowadzone po przebadaniu przez lekarza i polegało na zaliczeniu testu sprawności fizycznej oraz przejściu ścieżki w komorze dymowej. Test sprawności wykonywany był na przyrządach: ergonometrze taśmowym, drabinie bez końca oraz z użyciem młota uderzeniowego. Następnie zaraz po wykonaniu tych ćwiczeń strażak wchodził do komory dymowej, gdzie w zadymieniu i ciemności musiał pokonać różnego rodzaju przeszkody. Zaraz po zaliczeniu ścieżki treningowej strażak ponownie ćwiczył na młocie uderzeniowym. Ćwiczenie wymagało od druhów wysokiej sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych.

 

 

04.02.2013. Po godz 17. udaliśmy się dwoma zastępami (SLRt i GBA) na ćwiczenia z ratownictwa technicznego do Chechła. Była to też okazja do zapoznania się z nowymi nożycami.

26.01.2013. Tego dnia w naszej jednostce odbyło się walne zebranie członków naszej OSP. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności w roku 2012, oraz przedłożono projekt planu działalności na rok 2013. Zebranie zakończono absolutorium dla zarządu oraz podjęciem uchwał i przyjęciem wniosków. Po zebraniu odbył się poczęstunek oraz zabawa taneczna. Pomiędzy zebraniem, a zabawą można było zobaczyć nowo zakupione nożyce hydrauliczne.

 

 

 

 

13.01.2013. O godz. 17 udaliśmy się GBA i SLRt na zabezpieczenie WOŚP na ul. Stary Rynek w Pabianicach. Imprezę zabezpieczaliśmy wspólnie z OSP Chechło, OSP Dobroń oraz JRG. Do bazy wróciliśmy o 20:45.