Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ na górę!

Szukaj

Goście strony od 2013-11-13

424788

Twoje IP: 3.233.219.101
Czas serwera: 2020-01-20 00:48:19

25 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pabianicach przy ul. Tkackiej odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Nasza jednostka włączyła się w organizację turnieju wspólnie z KP PSP w Pabianicach oraz  Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach.

Laureacji w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Grupa I - uczniowie szkół podstawowych

1. Dudek Damian - gm. Pabianice

2. Knop Ewa - gm. Pabianice

3. Dargiel Julia - gm. Lutomiersk

4. Plesiński Adrian - gm. Lutomiersk

5. Berut Nadia - m. Pabianice

Grupa II - uczniowie szkół gimnazjalnych

1. Paczkowski Mateusz - gm. Lutomiersk

2. Zdziebłowski Sebastian - m. Pabianice

3. Rosińska Karolina - gm. Pabianice

4. Baranowski Bartłomiej - m. Pabianice

5. Wolny Justyna - gm. Dobroń

Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

1. Barys Łukasz - m. Pabianice

2. Rosiński Michał - gm. Pabianice

3. Skalski Hubert - gm. Lutomiersk

4. Czołczyńska Sylwia - gm. Lutomiersk

5. Wójcik Magdalena - m. Pabianice

Foto: KP PSP w Pabianicach

17 marca 2015 r. w godzinach 9:15 - 12:05 nasza jednostka na zaproszenie PSP w Pabianicach udała się zastępem 487[E]93 na ćwiczenia obiektowe w Zakładach Mięsnych PAMSO S.A w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 19. Głównym zagrożeniem w tej firmie jest amoniak, który wykorzystywany jest do chłodzenia pomieszczeń wykorzystywanych podczas produkcji. Jak wiadomo amoniak jest bezbarwnym gazem, posiadającym intensywny, charakterystyczny zapach, działania drażniąco na błony śluzowe, oczy i skórę. Celem ćwiczeń było zapoznanie się z terenem obiektu, systemem pomieszczeń biurowych, magazynowych wraz z układem, w którym jest amoniak. Zapoznaliśmy się także z drogami dojazdu do firmy w tym z drogą pożarowa. Scenariusz zdarzeń zakładał, że na terenie zakładu doszło do rozszczelnienia zbiornika z amoniakiem oraz poszkodowania osoby znajdującej się w strefie skażenia.Do naszych zadań należało zasilenie zastępu 481[E]25, zbudowanie zasilania wodnego z hydrantu ulicznego dla własnego zastępu oraz udzielenia KPP osobie wyniesionej ze strefy skażenia po wcześniejszej dekontaminacji.W ćwiczeniach brały udział:
- JRG Pabianice (481[E]22, 481[E]21, 481[E]25);
- KP PSP Pabianice (480[E]92);
- JRG 4 Łódź (304[E]61, 304[E]64);
- OSP Pabianice (487[E]93)

12.03.2015r. w naszej jednostce odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju wzięli udział uczniowie z pabianickich szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Test składał się z 25 pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W komisji sędziowskiej zasiedli: bryg. Andrzej Bohdanowicz- Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach, dh Czesław Czajka - sekretarz OSP Pabianice, dh Jerzy Sobierajski - prezes OSP Pabianice, dh Tomasz Butryński- naczelnik OSP Pabianice, Paweł Rózga – sekretarz miasta Pabianic.

W kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce Patryk Morawiec SP 17
2 miejsce Kacper Gralak SP 3
3 miejsce Nadia Berut SP 3
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1 miejsce Przemysław Adler Gim 1
2 miejsce Sebastian Zdziebłowski Gim 1
3 miejsce Bartłomiej Baranowski Gim 3
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce Łukasz Barys L.O 1
2 miejsce Magdalena Wójcik L.O 2
3 miejsce Robert Hanc  ZS 1

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 wezmą udział w etapie powiatowym turnieju 25 marca w Gimnazjum nr 1 w Pabianicach.

3 marca 2015r. w SGSP w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Dziewiętnastej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Nasza Straż Pożarna" organizowanego przez Szkołę Aspirantów w Krakowie oraz Związek Główny OSP RP. Wśród laureatów znalazł się nasz druh Sebastian Komorowski. Nagrodę za zajęcie II miejsca odebrał z rąk Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.

Zwycięskie zdjęcia: http://www.sitpkrakow.pl/2014_%28edycja_19%29,428.html

31 stycznia 2015. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Zebranie otworzył Prezes OSP Jerzy Sobierajski witając przybyłych na zebranie druhów oraz gości, wśród których byli:
-Kierownik Sekcji Operacyjnej KP PSP w Pabianicach kpt. Michał Kuśmirowski;
-Prezes Honorowy OSP Pabianice dh Jerzy Małycha;
-Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w Pabianicach druh Wiesław Madejski;
-Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz;
-Wiceprezydent Miasta Pabianic Maciej Łuczak
-Reprezentacja Zakładowej OSP przy Pafanie
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
W kolejnych punktach zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Pabianicach, które przedstawili Naczelnik JOT OSP Pabianice Tomasz Butryński. W sprawozdaniu przedstawiono aktualny stan wyszkolenia jednostki, ważniejsze akcje z minionego roku, w jakich brali udział nasi ratownicy. Skarbnik OSP w Pabianicach przestawił sprawozdanie finansowe. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OSP w Pabianicach dha Czesława Okrojek przedstawiła sprawozdanie komisji rewizyjnej, która w podsumowaniu wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP w Pabianicach za rok 2014. Skarbnik przedstawił plan budżetu na rok 2015. Przedstawiono także plan działalności jednostki na rok 2015. Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Zarząd OSP w Pabianicach uzyskał absolutorium jednogłośnie. Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego do realizacji w roku 2015. Podczas dyskusji poruszony zostały temat zbliżającego się jubileuszu 135-lecia istnienia naszej OSP, który przypada w bieżącym roku oraz temat nowego samochodu, który zastąpi wysłużonego Stara.
Podziękowania dla wszystkich obecnych na zebraniu druhów oraz przybyłych gości.