Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ na górę!

Szukaj

Goście strony od 2013-11-13

433289

Twoje IP: 34.226.244.70
Czas serwera: 2020-02-26 16:16:59

14 grudnia 2014 r. w godzinach 10 - 13 na terenie Gimnazjum i Liceum św. Wincentego a Paulo w Pabianicach nasza jednostka ( zastępami 487[E]92 oraz 487[E]93) wzięła udział w ćwiczeniach z ratownictwa technicznego oraz udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomoc osobom poszkodowanym podczas wypadku komunikacyjnego. Scenariusz ćwiczeń zakładał 3 różne scenki, w których osoby poszkodowane uskarżały się na obrażenia występujące najczęściej podczas wypadków drogowych. Ćwiczenia zostały zorganizowane dzięki współpracy z Harcerskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Łodzi (https://www.facebook.com/HoprLodz). Ćwiczenia były zarazem okazją do zapoznania się z nowym sprzętem hydraulicznym firmy Lukas.

11.11.2014. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach wraz z reprezentacją uczestniczył w pabianickich obchodach święta Niepodległości.
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mateusza. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się na plac przed pomnikiem Legionisty, gdzie po odśpiewaniu Hymnu narodowego złożono wieńce.

Foto: epainfo.pl

10.11.2014. W naszej jednostce gościliśmy Komendanta Wojewódzkiego nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego wraz z zastępcami bryg. mgr inż. Mariuszem Koniecznym i bryg. mgr inż. Pawłem Stępniem oraz marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia. Podczas wizyty przekazany został sprzęt ratowniczy- poduszki wysokociśnieniowe wraz z zestawem do ich napełniania oraz piła do betonu. W ostatnim czasie nasza jednostka wzbogaciła się też o ciężki sprzęt do ratownictwa technicznego sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, WFOŚiGW, MSW.

 

11.10.2014. wzięliśmy udział w uroczystościach ślubnych naszego druha Marcina Lecha, oficera wydziału operacyjno- szkoleniowego KM PSP w Łodzi,

04.10.2014. Nasza jednostka wzięła udział w akcji "Nie dla czadu", która odbyła się na Starym Rynku w Pabianicach. W czasie akcji wśród mieszkańców naszego miasta rozlosowano 77 czujników tlenku węgla oraz 60 czujników dymu. Odbyły się także pokazy: ratownictwa technicznego, gaszenia przy pomocy gaśnic oraz sprayów gaśniczych, psów z OSP GRS Łódź-Jędrzejów. Przygotowanych było także wiele atrakcji dla dzieci.
Fotorelacja: http://ratownicza.net/keyword-04102014

28.09.2014. wzięliśmy gościnnie udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminy wiejskiej Pabianice, które odbyły się Koninie. Była to okazja do sprawdzenia się dla naszej drużyny. Spośród wszystkich uczestników zajęliśmy pierwsze miejsce.
Fotorelacja: http://ratownicza.net/keyword-28092014

 

 

19 września po godzinie 8 rano PCZK w Pabianicach otrzymuje informację o bardzo niepokojącej liczbie zgłaszanych zatruć wśród uczniów II LO obecnych na zajęciach w tym dniu. Do szkoły udały się jednostki ratownictwa medycznego i powiatowe służby sanitarne, które stwierdziły, że przyczyną zatruć jest skażona woda z ujęcia wody w miejscowości Pabianice, które prawdopodobnym źródłem mogą być działania grup dywersyjno-terrorystycznych. Podjęto decyzję o ewakuacji Liceum i natychmiastowym transporcie 20 uczniów szkoły z najcięższymi objawami zatrucia pokarmowego do siedziby ZMSz, za pomocą autobusy MZK oraz karetki pogotowia. Około godziny 10:00 podczas transportu chorych eskortowanych przez jednostkę Policji na skrzyżowaniu ulic Nawrockiego i Warszawska ( przed budynkiem SP nr 17) dochodzi do kolizji drogowej (autobusu oraz rowerzysty) w której obrażeń doznają 3 osoby. Obecni na miejscu policjanci oraz strażacy dokonują czynności zabezpieczających podczas gdy wezwana w trybie pilnym karetka ZRM Falck dokonuje wstępnej oceny medycznej poszkodowanych. Z uwagi na bezpośrednią odległość szkoły od miejsca wypadku młodzież pod opieką ratowników (strażaków) udaje się pieszo do punktu kontroli sanitarnej. Najciężej poszkodowani w wypadku są transportowani do siedziby ZMSz za pośrednictwem ZRM. Poszkodowani w ZMSz zostają tak samo opatrzeni opieką medyczną jak w przypadku przyjęcia do szpitala.

 

31.08.2014. Reprezentacja naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach
100lecia istnienia OSP w Dłutowie.

29.08.2014. Tego dnia tradycyjnie witaliśmy powracającą z Częstochowy 546 Pieszą Pabianicką Pielgrzymkę.

18.07.2014. Po raz kolejny dzieci mogły uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez naszą OSP. Tym razem pojawiliśmy się na terenie Lewityna wzbudzając duże zainteresowanie wśród najmłodszych .

10.07.2014. w naszej jednostce zamontowana została Stacja Obiektowa DSP-52L.
Podziękowania dla firmy Radius za montaż i zaprogramowanie http://www.radius.info.pl/
Film z testu: https://www.youtube.com/watch?v=HaEML4a-NUk&feature=youtu.be

9 lipca 2014r. na Starym Rynku w Pabianicach w godzinach 11:00 - 12:20 dzieci z rodzinami mogły uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez nasze OSP. Można było schłodzić się pod strumieniem kurtyny wodnej, pobawić się prądownicą z linii szybkiego natarcia, przymierzać poszczególne elementy umundurowania, czy też zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego z bliska. W akcji brał udział nasz GBA Mercedes Atego 497[E]93. Chwilę po zakończeniu pokazów i zwinięciu sprzętu udaliśmy się do m. Bychlew w celu sprawdzenia zagrożenia.

 

14-15.06.2014. Nasz zastęp GBA Mercedes-Benz zabezpieczał oraz zorganizował konkurencję dla poszczególnych zespołów biorących udział w zmaganiach mających zintegrować pracowników pracujących w Philips Lighting Poland S.A Oddział Pabianice.

12.06.2014 r. o godz. 10:00 zostaliśmy zadysponowani 2xGBA do pożaru w Pabianickim Centrum Medycznym. Na całe szczęście to tylko Manewry Powiatowe jednostek ochrony przeciwpożarowej. Scenariusz zakładał pożar na 6 kondygnacji szpitala na oddziale urologii, gdzie podczas ewakuacji doszło do paniki wśród pacjentów (kilkoro poszkodowanych) oraz rozszczelnienia zbiornika z amoniakiem.| Do zadań naszej jednostki należało wyprowadzenie osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz udzielenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym pacjentom. Po manewrach w naszej jednostce odbyło się omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Więcej zdjęć: http://ratownicza.net/keyword-Szpital+2014

 

 

 

 

08.06.2014. o godz. 12:45 udaliśmy się dwoma zastępami (GBA i SLRt) w celu zabezpieczenia parady motocykli, która przejechała ulicami naszego miasta. Zabezpieczenie pełniliśmy wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Ochotniczym Sztabem Ratownictwa. Po powrocie udaliśmy się naszym drugim zastępem GBA (Star) na wystawę zabytkowych pojazdów, która odbywała się na stadionie Włókniarza. Drugim akcentem strażackim na wystawie był Fiat 125P prywatnego kolekcjonera. Wszystkie wozy cieszyły się dużą popularnością wśród zwiedzających.

 

07.06.2013. o godz. 8:30 udaliśmy się dwoma zastępami (GBA i SLRt) na zabezpieczenie rajdu rowerowego, który przebiegał ulicami miasta Pabianic.

11.05.2014. Tego dnia nasza jednostka wzięła udział w XV Powiatowej Majówce Strażackiej w Dobroniu.

więcej zdjęć: http://ratownicza.net/keyword-11052014

05.05.2014. Tego dnia wzięliśmy udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych w towarzystwie orkiestry dętej OSP z Górki Pabianickiej.

21.02.2014. o godz. 18 w naszej jednostce odbyła się zbiórka szkoleniowa dla członków JOT. Podczas zbiórki ćwiczono rozwinięcia bojowe, obsługę autopomp, oraz sprzętu używanego podczas akcji. Była to także okazja do zapoznania się ze sprzętem dla nowych strażaków.

Dnia 25.01.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Pabianice za rok 2013. Zebranie otworzył Prezes OSP Jerzy Sobierajski powitał przybyłych na zebranie gości, którymi byli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Pabianicach Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi druh Mieczysław Serwa oraz
zastępca Dowódcy JRG w Pabianicach mł. kpt. Jacek Karcz;
Prezes Honorowy OSP Pabianice dh Jerzy Małycha;
Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w Pabianicach druh Wiesław Madejski;
Prezydent Miasta Pabianic Zbigniew Dychto;
Sekretarz Powiatu Pabianickiego Jacek Barasiński;
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pabianicach Wojciech Poros;
Radny Rady Miejskiej w Pabianicach członek czynny naszej jednostki druh Rafał Latuszkiewicz;
Radny Rady Miejskiej w Pabianicach członek wspierający naszej jednostki Zbigniew Grabarz;
Prezes Zakładowej OSP przy Pafanie dh Andrzej Styczyński;
Naczelnik Zakładowej OSP przy Pafanie dh Marek Jaśkiewicz.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta.
W kolejnych punktach zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Pabianicach, które przedstawili Naczelnik JOT OSP Pabianice Tomasz Butryński. W sprawozdaniu przedstawiono aktualny stan wyszkolenia jednostki, ważniejsze akcje z minionego roku, w jakich brali udział nasi ratownicy.
Skarbnik OSP w Pabianicach przestawił sprawozdanie finansowe.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Pabianicach przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, która w podsumowaniu wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP w Pabianicach za rok 2013.
Następnie Skarbnik przedstawił plan budżetu na rok 2014. Przedstawiono także plan działalności jednostki na rok 2014.
Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Zarząd OSP w Pabianicach uzyskał absolutorium jednogłośnie. Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego do realizacji w roku 2014.
W kolejnym punkcie obrad nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali goście przybyli na nasze zebranie. Goście, którzy zabrali głos dziękowali strażakom za ich służbę i poświęcenie w minionym roku. Podczas zebrania część druhów otrzymała odznaczenia za wysługę lat. Czesław Czajka za 50 lat, Jerzy Grambor za 45 lat, Sławomir Okrojek za 35 lat, Zbigniew Gajzler za 25 lat, Włodzimierz Sobczak za 15 lat, Dariusz Siemoński za 15 lat, Rafał Ratajczyk za 5 lat, Paweł Ratajczyk za 5 lat, Piotr Seferynowicz za 5 lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu druhnom i druhom oraz przybyłym gościom za miłe słowa i wyrazy uznania.

 

12.01.2014. o godz. 16 udaliśmy się zastępami GBA i SLRt na zabezpieczenie WOŚP na ul. Stary Rynek w Pabianicach, zabezpieczenie pełniliśmy wspólnie z OSP Dobroń (GBA). W czasie imprezy na ręce prezesa naszej jednostki dha Jerzego Sobierajskiego została przekazana statuetka od organizatorów z podziękowaniem za coroczną pomoc w zabezpieczeniu WOŚPu.